Een stem geven aan dieren


 

Dieren communiceren met ons via telepathie.
Hoe de informatie binnenkomt, is verschillend per dier en per situatie.
Kim den Ouden: "Soms zie ik beelden, alsof ik naar een film kijk. Of mag ik mee door het kattenluikje de tuin in!"
Sommige dieren spreken in woorden, ieder met een eigen stem. Het kan ook zijn dat Kim woorden niet daadwerkelijk hoor.t, maar ze binnenkrijgt in gedachten of gevoelens. Als het woorden zijn, dan zijn het vaak steekwoorden die van groot belang blijken, zoals bijvoorbeeld 'rechterheup' of 'knie' bij een dier dat kreupel loopt. Vaak gaat het dan gepaard met een beeld van het dier dat kreupel loopt. 
"Mijn leven is compleet veranderd sinds het eerste gesprek met een dier, in mijn geval met een rode kater. De dag erna kon ik niet stoppen met huilen van ontroering en respect. Wat zijn ze zelfbewust en onbaatzuchtig! Mijn kijk op de dieren (en bovendien op alles wat leeft) is voor altijd veranderd! Zij verdienen een stem en ik zie het als mijn missie en passie om ze die te geven." 
Mellon, op mijn pad gekomen om me de weg te wijzen.

luv dierencommunicatie